luns, 30 de xuño de 2014


Un premio pioneiro e único.
O PREMIO “IES de BECERREÁ Á PROMOCIÓN DA LINGUA
E A CULTURA GALEGAS NA COMARCA DOS ANCARES” 
é un proxecto do Equipo de Dinamización Lingüística
destinado a recoñecer iniciativas, traballos recentes,
traxectorias de persoas individualmente, colectivos ou
entidades comprometidas coa promoción e dignificación
social do noso patrimonio lingüístico e cultural
pertencentes á comarca de influencia do Instituto.


PREMIADOS "A PIPA DE BECERREÁ" E A
COOPERATIVA "A CARQUEIXA" POLA
DEFENSA DA LINGUA E CULTURA GALEGAS
Na primeira edición do Premio IES Becerreá á promoción
da Lingua e Cultura galegas a comisión do Insitututo que
o organiza decidiu maioritariamente outorgar os premios
á Asociación Cultural “A Pipa de Becerreá” (modalidade
de asociacionismo cultural), polos 25 anos de intenso
labor cultural que desenvolve na comarca a través do
Certame Literario que promove desde 1990 e no que ten
participado moitas xeracións de persoas da Comarca dos
Ancares e de fóra dela. Tamén pola celebración de “As
Noites Poéticas” desde o 1996, que trouxeron a Becerreá
aos máis salientables persoeiros da cultura galega, dende
Uxío Novoneira ou Manuel María, ata Manuel Rivas ou
María do Cebreiro. Por estas e outras actividades, a
Comisión decidiu outorgarlle o premio desta 1ª edición.


Dentro da modalidade da iniciativa privada, o premio
foille concedido por maioría á Cooperativa “A
Carqueixa”, con sede en San Román de Cervantes e con
ámbito de actuación no resto da Comarca dos Ancares.
Nesta caso, os méritos alegados foron a utilización da
lingua galega en toda a súa actividade corporativa e,
sobre todo, por defender un modelo de vida e produción
dentro da nosa Comarca que supón a defensa e
supervivencia dunha cultura propia.
O venres 13 de xuño, procedeuse á entrega nun acto
público dos galardóns.

Aquí tes o vídeo deste acto e aquí unha selección de fotos.
sábado, 17 de maio de 2014

PREMIOS IES DE BECERREÁ

PREMIADOS "A PIPA DE BECERREÁ" E A COOPERATIVA "A CARQUEIXA" POLA DEFENSA DA LINGUA E CULTURA GALEGAS
Reunida a Comisión que outorga o Premio IES Becerreá á promoción da Lingua e Cultura galegas, logo de analizar as cinco candidaturas presentadas, tanto na modalidade de asociacionismo cultural como do ámbito da iniciativa privada, decidiu maioritariamente outorgar os premios á Asociación Cultural “A Pipa de Becerreá” (modalidade de asociacionismo cultural), polos 25 anos de intenso labor cultural que desenvolve na comarca a través do Certame Literario que promove desde 1990 e no que ten participado moitas xeracións de persoas da Comarca dos Ancares e de fóra dela. Tamén pola celebración de “As Noites Poéticas” desde o 1996, que trouxeron a Becerreá aos máis salientables persoeiros da cultura galega, dende Uxío Novoneira ou Manuel María, ata Manuel Rivas ou María do Cebreiro. Por estas e outras actividades, a Comisión decidiu outorgarlle o premio desta 1ª edición.
Dentro da modalidade da iniciativa privada, o premio foille concedido por maioría á Cooperativa “A Carqueixa”, con sede en San Román de Cervantes e con ámbito de actuación no resto da Comarca dos Ancares. Nesta caso, os méritos alegados foron a utilización da lingua galega en toda a súa actividade corporativa e, sobre todo, por defender un modelo de vida e produción dentro da nosa Comarca que supón a defensa e supervivencia dunha cultura propia.
A comisión valorou positivamente que as cinco candidaturas presentadas responderon á
filosofía do premio e que, noutros ámbitos distintos, todas elas demostran a existencia na Comarca dos Ancares de moitos merecentes deste Premio.
A cerimonia de entrega dos galardóns terá lugar o venres 13 de xuño, ás 12:50 horas, estando aberta a todos aqueles membros da comunidade educativa que queiran acudir.

martes, 29 de abril de 2014

O IES de Becerreá convoca o 1º Premio á promoción da lingua e cultura na comarca dos Ancares


Iº PREMIO IES BECERREÁ
 

 

 POLA PROMOCIÓN DA LINGUA E CULTURA GALEGAS

NA COMARCA DOS ANCARES
 

 
BASES DO PREMIO DO IES DE BECERREÁ AO EMPREGO E DIFUSIÓN DA NOSA LINGUA E CULTURA

O PREMIO “IES de BECERREÁ Á PROMOCIÓN DA LINGUA E A CULTURA GALEGAS NA COMARCA DOS ANCARES” é un proxecto do Equipo de Dinamización Lingüística  destinado a recoñecer iniciativas, traballos recentes, traxectorias de persoas individualmente, colectivos ou entidades comprometidas coa promoción e dignificación social do noso patrimonio lingüístico e cultural pertencentes á comarca de influencia do Instituto.

Entregaranse dous premios que incidirán en 2 ámbitos, un o do labor relacionado directamente coa lingua e cultura propia por parte de persoas, asociación ou colectivos culturais e outro, o de iniciativas privadas relacionadas co tecido produtivo, empresarial, comercial, etc., asentadas na comarca dos Ancares.

O Premio  quere contribuír a ese obxectivo e implicar o conxunto da comunidade educativa na súa consecución.

Para isto, o Premio IES de BECERREÁ outorgarase de acordo coas seguintes

BASES

1. Concederanse dous premios de promoción da nosa lingua e cultura na comarca diferenciando estes dous ámbitos de actuación:

a)      Persoas, asociacións, entidades ou colectivos involucrados ou que traballen directamente no labor cultural.
b)      A iniciativas privadas, empresariais ou comerciais relacionadas co tecido económico, produtivo ou doutra índole desta comarca que se distingan polo uso do idioma e no apoio e dignificación da nosa cultura.
2. Para conceder os premios o xurado terá en conta os seguintes criterios:
- tarefa continuada desenvolvida en favor da promoción da lingua e cultura galegas
- actuacións concretas en favor da dignificación social da lingua e cultura galegas
- uso habitual e digno do galego nas súas actividades e nos seus servizos
- campañas de información e/ou publicitarias en galego
- contribución á galeguización de sectores de especial relevancia económica, social e cultural
O xurado poderá valorar outros méritos, que dará a coñecer, das persoas, colectivos ou entidades que se propoñan.
3. As candidaturas para o Premio poden presentarse de calquera das seguintes formas:
    - Os membros do xurado poden propoñer unha ou varias.
    - Calquera persoa, entidade ou colectivo poderá presentar unha ou varias candidaturas enviando ao IES de Becerreá (Castelo s/n/) ou por correo electrónico (ies.becerrea@edu.xunta.es) unha proposta que inclúa o nome e datos de contacto xunto cunha explicación das candidaturas na cal se incida no uso do galego que se fai desde a proposta candidatada.

4. O prazo para a presentación de candidaturas remata o día 14 DE MAIO DE 2014.


5. O xurado do Premio  estará conformado polo director do Instituto, os compoñentes do EDL do IES de Becerreá, o representante de nais e pais do Consello Escolar e a Comisión de Alumnos/as conformada para elaborar propostas e o desenvolvemento do Premio.

6. O xurado seleccionará a  entidade ou persoa premiada  tendo en conta os obxectivos e finalidade do premio, e pode optar por deixalo deserto. A súa decisión será inapelable.

7. Os premios serán entregados nun acto público ao cal se dará difusión polos medios que determine o IES de Becerreá.

8. O premio, ademais de no seu carácter simbólico, será difundido na revista A Rebola e na páxina web do IES de Becerreá así como nos outros soportes que o centro decida.

9. Quen obteña o Premio poderá mencionar na súa comunicación externa e interna a posesión deste premio.

 
 
 

O IES de Becerreá convoca o 1º Premio á promoción da lingua e cultura na comarca dos Ancares


Iº PREMIO IES BECERREÁ
 

 

 POLA PROMOCIÓN DA LINGUA E CULTURA GALEGAS

NA COMARCA DOS ANCARES
 
 
BASES DO PREMIO DO IES DE BECERREÁ AO EMPREGO E DIFUSIÓN DA NOSA LINGUA E CULTURA

O PREMIO “IES de BECERREÁ Á PROMOCIÓN DA LINGUA E A CULTURA GALEGAS NA COMARCA DOS ANCARES” é un proxecto do Equipo de Dinamización Lingüística  destinado a recoñecer iniciativas, traballos recentes, traxectorias de persoas individualmente, colectivos ou entidades comprometidas coa promoción e dignificación social do noso patrimonio lingüístico e cultural pertencentes á comarca de influencia do Instituto.

Entregaranse dous premios que incidirán en 2 ámbitos, un o do labor relacionado directamente coa lingua e cultura propia por parte de persoas, asociación ou colectivos culturais e outro, o de iniciativas privadas relacionadas co tecido produtivo, empresarial, comercial, etc., asentadas na comarca dos Ancares.

O Premio  quere contribuír a ese obxectivo e implicar o conxunto da comunidade educativa na súa consecución.

Para isto, o Premio IES de BECERREÁ outorgarase de acordo coas seguintes

BASES

1. Concederanse dous premios de promoción da nosa lingua e cultura na comarca diferenciando estes dous ámbitos de actuación:

a)      Persoas, asociacións, entidades ou colectivos involucrados ou que traballen directamente no labor cultural.
b)      A iniciativas privadas, empresariais ou comerciais relacionadas co tecido económico, produtivo ou doutra índole desta comarca que se distingan polo uso do idioma e no apoio e dignificación da nosa cultura.
2. Para conceder os premios o xurado terá en conta os seguintes criterios:
- tarefa continuada desenvolvida en favor da promoción da lingua e cultura galegas
- actuacións concretas en favor da dignificación social da lingua e cultura galegas
- uso habitual e digno do galego nas súas actividades e nos seus servizos
- campañas de información e/ou publicitarias en galego
- contribución á galeguización de sectores de especial relevancia económica, social e cultural
O xurado poderá valorar outros méritos, que dará a coñecer, das persoas, colectivos ou entidades que se propoñan.
3. As candidaturas para o Premio poden presentarse de calquera das seguintes formas:
    - Os membros do xurado poden propoñer unha ou varias.
    - Calquera persoa, entidade ou colectivo poderá presentar unha ou varias candidaturas enviando ao IES de Becerreá (Castelo s/n/) ou por correo electrónico (ies.becerrea@edu.xunta.es) unha proposta que inclúa o nome e datos de contacto xunto cunha explicación das candidaturas na cal se incida no uso do galego que se fai desde a proposta candidatada.

4. O prazo para a presentación de candidaturas remata o día 14 DE MAIO DE 2014.


5. O xurado do Premio  estará conformado polo director do Instituto, os compoñentes do EDL do IES de Becerreá, o representante de nais e pais do Consello Escolar e a Comisión de Alumnos/as conformada para elaborar propostas e o desenvolvemento do Premio.

6. O xurado seleccionará a  entidade ou persoa premiada  tendo en conta os obxectivos e finalidade do premio, e pode optar por deixalo deserto. A súa decisión será inapelable.

7. Os premios serán entregados nun acto público ao cal se dará difusión polos medios que determine o IES de Becerreá.

8. O premio, ademais de no seu carácter simbólico, será difundido na revista A Rebola e na páxina web do IES de Becerreá así como nos outros soportes que o centro decida.

9. Quen obteña o Premio poderá mencionar na súa comunicación externa e interna a posesión deste premio.